Det finns mycket saker att tänka på inför en renovering. Ju större projekt du ska ge dig in på, desto mer frågor kommer du behöva ställa dig själv. Det är viktigt att man har tålamod och inte rusar in i ett alldeles för stort renoveringsprojekt för snabbt, utan att man faktiskt funderar en gång extra innan man sätter igång. Med det menar vi inte att man ska fundera på om projektet ska äga rum eller inte, utan hur man ska gå tillväga för att renoveringen ska bli så bra som möjligt och gå smidigt.

Det absolut första som man behöver göra är att planera. Använd gärna ett papper och en penna och skriv ner alla moment som ska utföras. Är ni fler som är med i projektet så dela upp sysslorna sinsemellan. Det är viktigt att alla håller sig till sin syssla och att ni även sätter upp en tidsgräns för när varje moment ska vara klart. Genom att ha en färdig plan minimerar ni inte bara risken för att saker behöver justeras i efterhand, ni kommer även med största sannolikhet att vara klara med arbetet mycket fortare.

Efter att planeringen är klar måste du bestämma dig för om du kan utföra arbetet själv eller om du behöver ta hjälp av en hantverkare. Kanske finns det vissa moment som du enkelt kan lösa själv och därefter lämna över de svårare uppgifterna till någon med behörighet? Var ärlig mot dig själv när du bestämmer vilka arbetsuppgifter du ska ta dig an och kom ihåg att el och VVS alltid måste utföras av en hantverkare.

Ska man göra en större renovering kan det faktiskt vara värt att överväga ett annat boende under renoveringsperioden, t.ex. om kök eller badrum kommer att vara obrukbart. När du sätter igång och arbetar kommer nämligen många delar av bostaden att förlora sitt användningsområde och du själv blir väldigt begränsad.